ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ တုိင္းတာေရးအျမန္ေရယာဥ္သစ္ (၃) စီး လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပဲြ အခမ္းအနားက်င္းပ

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္

ပို႕ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းဘက္စံုစီမံခန္႕ခဲြမွု စီမံကိန္း၊ က႑ ၃ မွ ဝယ္ယူခဲ့ေသာ တုိင္းတာေရးအျမန္ေရယာဥ္သစ္ ၃ စီး အား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပဲြအခမ္းအနားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၄ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေအာက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းရွိ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသုိ႔ ပို႕ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးသန္႕စင္ေမာင္၊ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းလြင္ဦး၊ ဝန္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ SEMAS Myanmar Manufacturing Co.Ltd မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္မွ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ အျမန္ေရယာဥ္မ်ားသည္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းဘက္စံုးစီမံခန္႕ခဲြမွုစီမံကိန္း၏ ျမစ္ေၾကာင္းတုိင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေရေၾကာင္းတိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ဝယ္ယူျခင္း ျဖစ္ျပီး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဌာနမွ အရာထမ္းအမွုထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ စြမး္ေဆာင္ရည္ အရည္အေသြးကို ပိုမိုျမွင့္တင္ထားၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းလြင္ဦးမွ ေရယာဥ္မ်ား ဝယ္ယူမွုအေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပရာတြင္ ဌာနအေနျဖင့္ ဝယ္ယူေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ကို ကမၻာ့ဘဏ္၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ပြင့္လင္းျမင္သာမွုရွိစြာ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ထားရွိပါေၾကာင္း၊ ေရယာဥ္လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ပဲြအခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္ေပးပါေသာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္ တကြ ဌာနဆုိင္ရာအရာရွိမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဝယ္ယူထားေသာ တုိင္းတာေရးေရယာဥ္ (၃) စီးသည္ အျမန္ႏွုန္းျမင့္မားသည့္အတြက္ ေရလမ္းေၾကာင္းတုိင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေရေၾကာင္းျပအမွတ္အသားမ်ား စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ ပူးတဲြလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း သိရွိရျပီး သေဘၤာအရြယ္အစားမွာ အလ်ား ၈ မီတာႏွင့္ အနံ ၂.၃ မီတာခန္႕ ရွိျပီး အင္ဂ်င္ပါ၀ါမွာ ျမင္းေကာင္ေရ (၁၅၀) ရွိသည့္အတြက္ အျမင့္ဆံုး အျမန္နွုန္းအေနျဖင့္ ၁ နာရီလွ်င္ ၇၉ ကီလုိမီတာခန္႕ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေရယာဥ္ ၃စီး၏ စုစုေပါင္းတန္ဘိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂သိန္း ၂ ေသာင္းေက်ာ္ တန္ဘိုးရွိေၾကာင္းသိရွိပါသည္။ ထို႕ေနာက္ SEMAS Myanmar Manufacturing Co.Ltd, President မွ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲ့ျပီး ေရယာဥ္မ်ားနွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ျပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖဲြ႕သည္ ေရယာဥ္မ်ားအား ၾကည့္ရွု႕စစ္ေဆးကာ ေရယာဥ္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပဲြ အခမ္းအနားကို နံနက္ ၁၀း၃၀ နာရီခန္႔တြင္ ရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

Share this post